Расписание занятий преподавателя: Гармаев В.Д.

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

10:00-11:20

11:30-12:50

13:20-14:40

14:50-16:10

16:20-17:40

17:45-19:05

Пнд

Б458 а.дист

Б458 а.дист

Б459 пр/мат а.0408

Б458 а.дист

_

_

Втр

Б450 пр/мат а.0427

_

Б650 ивт а.714и/д

Б660 пр/инж а.0331

_

_

Срд

_

Б650 ивт а.0426

Б458 а.дист

К119/5 а.706 пр.Математика

Б450 пр/мат а.0432

Б450 пр/мат а.0432

Чтв

К119/4 а.606 пр.Математика

К119/3 а.643 пр.Математика

_

Б650 ивт а.0316и/д

Б459 пр/мат а.дист..

_

Птн

Б660 пр/инж а.0428

Б650 ивт а.0410

К1100 а.0425и/д пр.Математика

Б458 а.0415и/д

_

_

Сбт

К119/3... а.д.о./// лек.Математика

_

К119/5... а.д.о,,,,, лек.Математика

_

_

_

Пнд

_

Б458 а.дист

_

Б458 а.дист

_

_

Втр

К119/5 а.8403 пр.Математика

К1100 а.0425и/д пр.Математика

Б650 ивт а.717и/д

Б660 пр/инж а.0410

_

_

Срд

Б650 ивт а.0339

Б650 ивт а.0426

Б450 пр/мат а.0432

Б458 а.0415и/д

_

_

Чтв

_

Б450 пр/мат а.0331

Б450 пр/мат а.0331

Б660 пр/инж а.0427

К119/3 а.0428 пр.Математика

_

Птн

Б459 пр/мат а.0432

Б650 ивт а.0410

Б458 а.0432

К119/4 а.0425и/д пр.Математика

_

_

Сбт

К119/3... а.д.о,,, лек.Математика

Б458 а.дист

К119/5... а.д.о,,, лек.Математика

Б459 пр/мат а.дист,,,,

_

_

Расписание занятий преподавателя: Гармаева С.С.

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

10:00-11:20

11:30-12:50

13:20-14:40

14:50-16:10

16:20-17:40

17:45-19:05

Пнд

К110/5 а.0427 пр.Математика

_

_

К110/2 а.0427 пр.Математика

К110/6 а.0328 лек.Математика

_

Втр

_

К110/5 а.8402 лек.Математика

К110/2 а.0331 лек.Математика

К110/4 а.740 лек.Математика

К110/4 а.740 пр.Математика

_

Срд

К110/1 а.0302и/д пр.Математика

_

К110/1 а.8402 лек.Математика

К110/4 а.0100 лек.Математика

_

_

Чтв

_

К110/3 а.0339 лек.Математика

К110/2 а.0310 пр.Математика

К110/5 а.0328 лек.Математика

_

_

Птн

_

К110/1 а.0327 пр.Математика

К110/3 а.0328 лек.Математика

К110/3 а.0327 пр.Математика

_

_

Сбт

К110/6 а.0428 лек.Математика

К110/6 а.0331 пр.Математика

_

_

_

_

Пнд

К110/4 а.740 пр.Математика

_

К110/1 а.0316и/д лек.Математика

К110/6 а.0428 пр.Математика

_

_

Втр

К110/2 а.740 лек.Математика

К110/4 а.0310 лек.Математика

К110/4 а.0310 пр.Математика

К110/3 а.0302и/д пр.Математика

_

_

Срд

К110/5 а.8305и/д пр.Математика

К110/5 а.8305и/д лек.Математика

_

К110/3 а.0310 лек.Математика

К110/3 а.0302и/д пр.Математика

_

Чтв

К110/2 а.8433 лек.Математика

К110/2 а.8433 пр.Математика

К110/6 а.0428 лек.Математика

К110/6 а.0331 пр.Математика

_

_

Птн

К110/5 а.740 пр.Математика

К110/1 а.8305и/д пр.Математика

К110/1 а.8433 лек.Математика

_

_

_

Сбт

_

_

_

_

_

_

Расписание занятий преподавателя: Мижидон А.Д.

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

10:00-11:20

11:30-12:50

13:20-14:40

14:50-16:10

16:20-17:40

17:45-19:05

Пнд

_

_

_

_

_

_

Втр

_

_

_

_

_

_

Срд

Б458 а.дист

Б457 а.0432

Б457 а.0432

_

_

_

Чтв

_

_

Б457 а.0410

Б457 а.0432

_

_

Птн

_

_

_

_

_

_

Сбт

_

_

_

_

_

_

Пнд

_

_

_

_

_

_

Втр

_

_

_

_

_

_

Срд

Б457 а.0432

Б457 а.0432

_

_

_

_

Чтв

_

Б457 а.0432

Б457 а.0432

_

_

_

Птн

_

_

_

_

_

_

Сбт

_

_

Б458 а.дист

_

_

_

Расписание занятий преподавателя: Мижидон К.А.

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

10:00-11:20

11:30-12:50

13:20-14:40

14:50-16:10

16:20-17:40

17:45-19:05

Пнд

_

_

_

_

_

_

Втр

_

_

_

_

_

_

Срд

_

_

_

_

_

_

Чтв

_

_

_

_

_

_

Птн

_

_

_

_

_

_

Сбт

_

_

_

_

_

_

Пнд

_

_

_

_

_

_

Втр

_

_

_

_

_

_

Срд

_

_

_

_

_

_

Чтв

_

_

_

_

_

_

Птн

_

_

_

_

_

_

Сбт

_

_

_

_

_

_

Расписание занятий преподавателя: Назарова Л.И.

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

10:00-11:20

11:30-12:50

13:20-14:40

14:50-16:10

16:20-17:40

17:45-19:05

Пнд

Б170 тпуп а.717и/д

Б459 пр/мат а.0328

Б189 а.8402

_

_

_

Втр

Б189 а.дист.....

Б160 рес/сб а.0432

Б457 а.0426

Б457 а.0426

_

_

Срд

_

_

_

Б180 тилп а.0425и/д

_

_

Чтв

_

Б160 рес/сб а.8203

_

Б459 пр/мат а.дист..

_

_

Птн

_

_

_

_

_

_

Сбт

_

_

Б189 а.722

_

_

_

Пнд

_

_

Б160 рес/сб а.0428

_

_

_

Втр

Б189 а.дист.....

Б160 рес/сб а.0432

_

Б457 а.0426

Б457 а.0432

_

Срд

Б180 тилп а.0426

Б170 тпуп а.8203

Б189 а.0428

_

_

_

Чтв

_

_

_

Б459 пр/мат а.0100

Б459 пр/мат а.0432

_

Птн

_

_

_

_

_

_

Сбт

_

_

_

_

_

_

Расписание занятий преподавателя: Петрова С.С.(дист.по22.09)

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

10:00-11:20

11:30-12:50

13:20-14:40

14:50-16:10

16:20-17:40

17:45-19:05

Пнд

_

419 с/в а.дист////

410 С/в а.0432

_

_

_

Втр

_

Б270 биотех а.0410

Б280-1ппрс а.0432

419 с/в а.0432

_

_

Срд

_

_

419 с/в а.13-04

419 с/в а.13-02

419 с/в а.13-02

_

Чтв

Б240-1 би/с а.0432

410 С/в а.0432

Б270 биотех а.0432

410 С/в а.732

_

_

Птн

_

_

_

_

_

_

Сбт

_

_

_

_

_

_

Пнд

410 С/в а.0428

_

410 С/в а.0432

Б270 биотех а.0432

419 с/в а.дист////

_

Втр

_

419 с/в а.0327

Б210 а.8122

410 С/в а.0432

_

_

Срд

_

_

419 с/в а.0331

419 с/в а.0432

419 с/в а.0432

_

Чтв

_

Б240-1 би/с а.8401

_

_

_

_

Птн

_

_

Б280-1ппрс а.0426

_

_

_

Сбт

_

_

_

_

_

_

Расписание занятий преподавателя: Рыгзынова М.В.

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

10:00-11:20

11:30-12:50

13:20-14:40

14:50-16:10

16:20-17:40

17:45-19:05

Пнд

_

_

_

_

_

_

Втр

_

Б457 а.0426

Б410 метал а.0316и/д

Б410 метал а.0339

_

_

Срд

_

_

_

_

_

_

Чтв

_

Б430 а.723

Б179 тпуп а.919

Б660 пр/инж а.0427

_

_

Птн

Б457 а.0432

Б457 а.0432

_

_

_

_

Сбт

_

_

_

_

_

_

Пнд

_

Б179 тпуп а.дист.

_

_

_

_

Втр

Б410 метал а.0339

Б410 метал а.0406

Б457 а.0408

_

_

_

Срд

_

_

_

_

_

_

Чтв

Б457 а.0432

Б430 а.0425и/д

_

_

_

_

Птн

Б179 тпуп а.8215

Б457 а.0427

Б660 пр/инж а.0339

_

_

_

Сбт

_

_

_

_

_

_